Bazi.cz

Bazi.cz

Co chybí? Pozitivní vzory

Z ČTK po mně chtěli před koncem června 2008 vyjádření k vývoji společenského postavení gayů a leseb, ke změnám v postojích a situaci mladých lidí, v coming outu... Ve zprávě se pak objevila jen jedna věta, ale zato ta nejdůležitější: mladým lidem chybí pozitivní společenské vzory. No a tady je to celé:

Co chybí? Pozitivní vzoryPrůvody "gay pride" mají svůj původ v Americe 70. let, kdy představovaly do značné míry politický boj za práva utlačované menšiny. Od té doby uběhlo mnoho let a z průvodů se stala mnohde spíše oslava různorodosti a tolerance v obecném slova smyslu. Česká republika se k tomuto liberalizačnímu a emancipačnímu vývoji připojila o dvě desetiletí později, ale díky prošlapané cestě a sekulární společnosti náskok doháníme velmi rychle a v některých aspektech jsme možná i napřed.

České gay a lesbické hnutí dosáhlo mnoha úspěchů v legislativní oblasti, včetně uzákonění registrovaného partnerství před dvěma lety, i ve společenské atmosféře. Tři čtvrtiny obyvatel podporují institut registrovaného partnerství a dvě pětiny se přiklání i k otevření občanských sňatků párům stejného pohlaví, což je velmi vstřícný postoj, v mezinárodním srovnání.

Také mladí gayové a lesby ten rozdíl pociťují, i když si ho třeba nebývají vždy vědomi, protože dřívější období represe či tabuizace neprožili. Ovšem díky uvolněnější atmosféře a také dostupnosti menšinových informací na Internetu i v médiích prožívají dnes svůj coming out mnohdy dříve a snáze. Mnoho jich dnes nemívá vůbec problém se s vlastní homosexualitou smířit, přesto ale se často obávají dát ji najevo svému okolí. Možná se obávají negativních reakcí, možná jen z vlastní pohodlnosti jim připadá praktičtější předstírat heterosexuály, aby se začlenili do hlavního proudu ovládaného společenskou heteronormativitou.

Nejde o to, že by snad měli vystupovat nějak exhibicionisticky a dávat svoji jinakost a sexualitu na odiv. Nemuseli by ale pociťovat nutnost mluvit o svém partnerovi v opačném rodě a podobnými způsoby se vyhýbat konfrontaci svého okolí se skutečnostmi, které jejich homosexualitu provázejí. Má-li být gay a lesbická menšina přirozenou součástí společnosti, což je mojí ideální představou, pak jí nemůže být za cenu, že se bude schovávat, aby nebyla heterosexuálnímu zbytku společnosti na očích.

Dodat odvahu k tomu, aby byli gayové a lesby skutečně sami sebou, se snažíme už dlouhá léta, např. devátým rokem tomu dopomáhá filmový festival Mezipatra a letos také prvním rokem brněnská Duhová vlna - Queer Parade. Ačkoli zaznívají ojedinělé halasné výkřiky z řad extrémistů, které vzhledem ke své kontroverzi dostávají prostor v médiích, mlčící většinová společnost s tím žádný problém nemá. A to je dobré si uvědomit.

Co dnes chybí lesbám a gayům v Česku? Kromě legislativní oblasti, kde je zapotřebí ještě dořešit velkou část aspektů stejnopohlavního soužití a zejména ochrana práv dětí vyrůstajících v gay a lesbických rodinách, nám stále ještě chybí dostatek pozitivních společenských vzorů. Když už se mladý gay nebo lesba srovnají se svým menšinovým citovým a sexuálním životem, stále ještě mu či jí chybí představa o svém zařazení do společnosti. Jak být dobrým občanem, studentem, zaměstnancem, podnikatelem, úředníkem, umělcem... to vše víme ze svého okolí, ale jak být dobrým gayem, dobrou lesbou, dobrým partnerem v jiném než heterosexuálním vztahu, to se učíme ztěží, protože nás to heterosexuální rodiče nenaučili a ani ve společnosti se toho mnoho nedovíme. Toto je ještě široké pole, na kterém musíme zapracovat.

Copyright © 1998-2014 Bazi. Všechna práva vyhrazena.
Založeno na CMS Joomla! Validní HTML a CSS. SEO optimalizováno. PageRank: 4.
Bazi