Bazi.cz

Bazi.cz

Tří-čtvrťové (ne)důvěřivé myšlenky a city

(ne)důvěřivé myšlenky a cityDůvěra či nedůvěra vůči lidem kolem nás je v nás samých.

Není racionální, není dána objektivními skutečnostmi a jejich rozumovým pochopením. Nezáleží tolik na tom, co lidé dělají, jak se chovají, ale na tom, jak si jejich chování interpretujeme, jak je vnímáme, pociťujeme.

Důvěra žije v emocionálním světě, tam má svoje kořeny a tam taky získává nebo ztrácí na síle. Jsou to city, co rozhoduje o tom, komu důvěřujeme a komu nedůvěřujeme nebo obecně jestli jsme důvěřiví či nedůvěřiví. Mozek zpětně hledá vysvětlení k těmto pocitům, hledá zdůvodnění pro nedůvěru a obhajoby pro důvěru. A vždy si je najde. Nic jiného mu totiž nezbývá.

Emoce nás ovládají a jen těžko se nechají rozumem krotit. Nanejvýš snad trochu usměrňovat. Ale jen v rozumové rovině nelze dospět ke změně citů, a ke změně důvěry v nedůvěru a naopak. To se nedá promyslet, to se dá jen prožít (procítit).

Copyright © 1998-2014 Bazi. Všechna práva vyhrazena.
Založeno na CMS Joomla! Validní HTML a CSS. SEO optimalizováno. PageRank: 4.
Bazi