Bazi.cz

Bazi.cz

Tajemný svět gayů

(Svět Namodro, 2001)

Všeobecný článek z internetového magazínu Svět Namodro.

Homosexuální vztahy mezi muži už nejsou dnes tabu (Mercury, Versace, Andersen....) I přesto se většina gayů cítí v jakési poloilegalitě a v soukromém i pracovním životě musí neustále řešit situace, jež by pro heterosexuály nepředstavovaly žádný problém.

Většina gayů prožívá svůj život ve třech životních fázích. V první fázi své zaměření velmi pečlivě skrývají před veškerým ostatním světem, následuje období postupného odhalování a napjatého čekání na reakce okolí, ale nakonec si oni i jejich blízcí zvyknou na odlišný život jako na danou samozřejmost.

Mnozí heterosexuálové si nedovedou představit, jak pronikavě se může změnit život muže v okamžiku, když zjistí, že je homosexuální. Jako první se dostaví strach, že ztratí přátele, že ho opustí rodiče a vyřadí se ze školního kolektivu. Obzvláště u dětí a mladistvých je v tomhle ohledu pranepatrná míra tolerance. Slovo "teplouš" nebo jeho obměna tu stále patří k nejhrubším nadávkám a kontakt osob stejného pohlaví bývá komentován nevybíravými slovy.

Reakce "postižených" bývají různé. Nejčastěji se snaží své tajemství co možná nejdéle skrývat, někdy si za tímto účelem i pořídí přítelkyni a při sexu s ní si pomáhají různými fantaziemi. Někteří ale také dojdou až tak daleko, že se ožení a mají děti. Jiní se snaží svou orientaci přemoci a doufají ve "vyléčení". Jakmile se však sexuální orientace jednou objeví a projeví, nelze ji ovlivnit ani léky, ani žádnými terapiemi. Výzkumy ukazují, že homosexuální muži se liší už v dětství od svých vrstevníků. Neprojevuje se u nich sice sklon k dívčím hrám, ale většina z nich udává, že byli ve věku šesti až dvanácti let samotáři a měli problémy v kolektivních hrách při tělocviku.

Jsou i tací, kteří se o své orientaci odváží otevřeně mluvit v šestnácti letech, většinou však až ve věku okolo dvaceti. jejich "odlišnost" není na první pohled vidět, a proto se dostávají do složité situace, kdykoliv se seznámí s novými lidmi. Většina z nich totiž automaticky předpokládá, že mají co činit s heterosexuálem. Gay, který má své vztahy v okruhu svých nejbližších známých dávno vyjasněné, se tak musí neustále rozhodovat, zda, kdy a případně jak o svém problému mluvit, pokud se ho například obchodní partner zeptá na rodinný život.

Jakmile jsou s homosexuální orientací poprvé konfrontováni rodiče, často to považují za katastrofu. Zatímco jejich syn si na svůj život pomalu zvykl, před rodiči se náhle hroutí dosavadní představa o jeho budoucnosti, vyhlídka na vnoučata a přidává se obava, jak na to budou reagovat sousedé, případně další lidé v okolí. Koneckonců, velká část z nich zažila dobu, kdy sex osob stejného pohlaví zakazoval zákon. Ještě před deseti lety se například v jedné anketě v SRN vyslovilo 21 procent dotázaných pro kastraci homosexuálních mužů a 71 procent by jim nepovolilo přístup k politickým a učitelským funkcím.

Pokud se gay rozhodne otevřeně se přiznat ke své orientaci, může to změnit celé jeho chování. Může najednou uplatnit veškerou energii, kterou dosud musel vynakládat na utajování a přemáhání se. Může plně prožívat svůj vztah k ostatním a dívat se na svůj život i s mírnou ironií a nadhledem. Ztratí sice z dohledu mnohé z dosavadních známých a změní se i jeho vztah k nejbližším příbuzným, zato však získává novou rodinu přátel, kteří mu často budou bližší než vlastní sourozenci.

Vztahy gayů jsou většinou otevřené a velmi tolerantní. V heterosexuálním manželství je nevěra častým jevem, zpravidla se však o ní nemluví. Mezi homosexuály jsou vedlejší "úlety" obvykle tolerovány a mluví se o nich zcela otevřeně. Výslovně to tak funguje u více než poloviny dvojic. Příležitostí ke krátkodobému dobrodružství je dostatek. Obvyklými místy jsou například parky, pornokina, parkoviště nebo zadní místnosti některých restaurací. Často si oba partneři ani neřeknou svá jména.

Pro velkou část z nich není sex vrcholem intimního vztahu a pečlivě oddělují lásku od tělesného pudu. Poukaz na svůj promiskuitní život odbývají srovnáním s heterosexuálními muži: "Jak si myslíte, že by to dopadlo, kdyby v některém parku byly přes noc ženy a zdarma by tu nabízely volný sex? Bylo by tu nepochybně pořád velmi rušno..." Potřeby žen - bez ohledu na jejich sexuální zaměření - jsou v tomto ohledu jiné než u mužů. Pokusy vytvořit podobná kontaktní místa pro lesbičky totálně zkrachovaly pro nedostatek zájmu.

Ve vztahu muže a ženy se všechno točí kolem rodiny, domácnosti a dětí. Gayové se více obracejí ke kruhu svých přátel, sportu a volnému času. Pokud mají děti, bývají to většinu děti z dřívějších heterosexuálních vztahů. Adopce cizího dítěte je zatím dost neobvyklá, ale pomalu se začíná objevovat.

U dvojic s dětmi se gayové často setkávají s otázkou, která snad napadne každého, kdo z nich vlastně zastupuje matku a kdo otce. Většinou na ni nedovedou dost dobře odpovědět, neboť to pro ně nebývá důležité. I když ve vzájemném vztahu přebírá jeden z nich aktivní a druhý pasivní roli, není to odpověď na takto položenou otázku. Navíc jejich partnerské úlohy nejsou pevně dány a mohou se během vztahu samozřejmě měnit.

Manželství mezi gayi je zatím možné v těchto zemích: Dánsko, Norsko, Švédsko, Island, Nizozemí, Belgie a Francie. V dalších zemích včetně Německa se o přijetí diskutuje. V naší republice smetli poslanci návrh registrovaného partnerství ze stolu.

Domácnosti novomanželů vypadají podobně jako u heterosexuálních párů. Vaření, úklid, plánování společné dovolené, vyřizování úředních přípisů a složenek, údržba bytu. Jediným rozdílem je to, že tu nejsou předem dané role pohlaví, viz výše.

Gaye dnes najdeme asi ve všech oblastech života, mezi skiny i levicovými radikály, pomocnými dělníky, špičkovými politiky, daňovými poradci i faráři. Někteří se ke své orientaci přiznávají otevřeně, jiní ji před veřejností tají. Ale nikdo se z ní nemůže nikdy "vyléčit".

Na závěr ještě několik statistik ze života gayů podle Panoramy. 84 procent má alespoň občasný anální styk, většina jak aktivně, tak i pasivně. 72 procent přísně dodržuje zásady bezpečného sexu, pokud si nejsou jisti, že partner není nakažen virem HIV. Neuvěřitelných 70 procent má alespoň občasný styk s muži, které blíže vůbec neznají. 65 procent je podle vlastního názoru svými příbuznými, přáteli a spoluzaměstnanci akceptováno a tolerováno, naproti tomu 46 procent žije osaměle. 31 procent žije v pevném, avšak otevřeném vztahu - sex s jinými partnery je totiž dovolen nebo tolerován. Každý třetí gay navštěvuje několikrát do měsíce místa poskytující anonymní sex - parky, sauny, pornokina a bary. Každý čtvrtý gay má za rok více než dvacet různých sexuálních partnerů. 22 procent žije v pevném svazku s jediným partnerem. Dva z deseti žijí se svým přítelem ve společném bytě. 15 procent se necítí ve svém okolí akceptováno nebo svou orientaci zatajuje. 8 procent je HIV pozitivních, 6 procent mělo v posledních dvanácti měsících sexuální styk se ženou a 4 procenta zažily v posledních dvanácti měsících v souvislosti se svou orientací útoky na svou osobu.

Na závěr ještě několik slavných mužů s homosexuální nebo bisexuální orientací. Spisovatel Hans Christian Andersen, světoznámý dirigent a skladatel Leonard Bernstein. Americký idol 60. let, herec James Dean. Zpěvák skupiny QUEEN Freddie Mercury, který v roce 1991 podlehl jedné z nejhorších nemocí, AIDS. Zpěvák a muzikant George Michael a nedávno zavražděný italský módní návrhář Gianni Versace.

Jan Matějček

(Převzato z magazínu Svět Namodro, 10. května 2001)

Copyright © 1998-2014 Bazi. Všechna práva vyhrazena.
Založeno na CMS Joomla! Validní HTML a CSS. SEO optimalizováno. PageRank: 4.
Bazi