Bazi.cz

Bazi.cz

Ve stopách Sapfo

(100+1 zahraniční zajímavost, 2000)

Všeobecný zahraniční článek o lesbickém životě z magazínu 100+1.

Společnost na konci dvacátého století se dívá na náklonnost osob stejného pohlaví jinými očima, než tomu bylo ještě před několika desítkami let. Některé státy přicházejí s novými zákony, které by měly homosexuální svazky do značné míry zrovnoprávnit s tradičními heterosexuálními. Zájem médií se však soustřeďuje především na mužskou část populace, tedy na gaye. Jejich ženské protějšky, lesbičky, zůstávají v pozadí.

Někdy to vypadá, jako by problém homosexuality byl pouze věcí gayů, kteří se "zviditelňují" v početných nočních barech, gay-centrech a diskotékách. Možná je to dáno i tím, že mužská homosexualita je na rozdíl od lesbiček výrazně spojena s dalšími problémy, jako je homosexuální prostituce či zvýšené riziko nákazy AIDS.

Lesbická část populace prochází významnou generační změnou. Po kampaních osmdesátých a devadesátých let je dnes v civilizovaném světě homosexalita považována za zcela normální. To umožňuje ženám mnohem dříve rozpoznat lesbickou sexuální orientaci a svobodně a sebevědomě se k ní přihlásit. Často si tak ušetří dlouhou okliku neúspěšných pokusů o soužití s mužskými partnery a s tím spojenou psychickou frustraci.

SOUČASNOST

V osmdesátých letech byly evropské organizace lesbiček ještě příliš přímočaře spojeny se zpolitizovaným feministickým hnutím. Mladá generace se nakonec od feministek demonstrativně odvrátila a umožnila tak například v Německu vznik frakce takzvaných "flanelových košil". Namísto dosavadních znaků dvojbřité sekyry a ženských symbolů se novým znamením lesbického hnutí staly kovbojské holínky, flanelové košile, nápadně velké pánské hodinky a zapalovače Zippo.

POZNÁVACÍ ZNAKY

Současná nastupující generace je o poznání subtilnější, jemnější a současně i diferencovanější.

Se svými předchůdkyněmi mají však i dnešní lesbičky řadu společných rysů, například krátký sestřih vlasů, kalhoty, ploché podpatky a nenalíčené rty. Na první pohled nenápadné vnější vzezření má zchladit případný zájem mužů a současně pomáhat spřízněným duším, aby se navzájem poznaly. Hra s mužskými atributy je pro lesbičky vědomým a eroticky přitažlivým signálem. Osoby stojící mimo jejich okruh je pociťují zpravidla jako hrubé, neerotické a především matoucí. Často se stane, že na toaletách jejich nositelku někdo hrubě okřikne, aby si dával(a) pozor a nepletl(a) si dveře.

VOLNÝ ČAS

Problém bývá, zvláště v menších městech, nedostatek možností, jak společně využít volný čas. Speciální lesbické kluby, bary nebo restaurace jsou vzácné, a pokud se objeví, zpravidla se dlouho neudrží. Jejich majitelky si stěžují, že lesbičky na rozdíl od gayů jen velmi málo konzumují a jsou až příliš spořivé. Jestliže se navíc naleznou dvě spřízněné duše a vytvoří pevný pár, zpravidla se stáhnou do soukromí a přestanou podobná zařízení navštěvovat.

Většina lesbiček má svou stabilní "partu", s níž se pravidelně scházejí a která je pro ně jakýmsi rodinným zázemím. Sólové vystupování, stejně jako anonymní sex je něco, co odporuje jejich životnímu stylu.

SPECIFIKA

Lesbičky mají na rozdíl od gayů mnohem vyhraněnější potřebu emocionálního prožitku. Emocionalita u nich bývá často na prvním místě, je pro ně důležitější než sex. Jejich svazky jsou zpravidla trvalejší a nevěra je výjimečnějším jevem. Jako by se tu ve zdvojené míře projevovala typicky ženská potřeb harmonie a domácího hnízdečka sdíleného právě jen s vyvolenou partnerkou.

S hloubkou vztahu souvisí jeho pozvolné budování. Často mu předchází dlouhé období vzájemného sbližování, při němž obě partnerky kolísají mezi touhou po sblížení a zachováním určité distance. Podobně jako u heterosexuálních párů i tady teprve postupně dochází k harmonizování sexuálních potřeb a praktik. Vedle tradičních možností se současná generace nevyhýbá erotickým pomůckám, které byly pro jejich předchůdkyně tabu, protože příliš připomínaly mužský sex. Největší zájem je v současnosti o gumové delfínky, zřejmě právě proto, že nejsou tvarované v tradiční podobě umělého údu a mohou se považovat za typickou záležitost svébytného lesbického hnutí.

Sex s muži je pro většinu lesbiček naprosto vyloučený - ledaže by si přály mít dítě. V tomto případě má lesbický pár možnost obrátit se na některou ze spermabank ve Spojených státech amerických, v Nizozemí a ve Velké Británii, protože v těchto zemích vyhoví i zákaznicím lesbického zaměření. Začít si s nějakým mužem s sebou přináší řadu úskalí. Budoucí otec může být na jedné straně kdykoliv pohnán k rodičovské odpovědnosti a placení alimentů, na druhé straně si může vynutit právo navštěvovat své dítě, o což lesbický pár zpravidla nestojí. Zatím se však nezdá, že by toto téma světem lesbiček výrazně hýbalo, právě tak jako případná možnost jejich legálních sňatků.

BLANCO Y NEGRO, Madrid

(Převzato z magazínu 100+1 zahraniční zajímavost č. 23/2000, 6. listopadu 2000)

Copyright © 1998-2014 Bazi. Všechna práva vyhrazena.
Založeno na CMS Joomla! Validní HTML a CSS. SEO optimalizováno. PageRank: 4.
Bazi